DotPay

Napisał do nas człowiek, który zarabia na swojej stronie za pośrednictwem Dotpay.pl świadczącego usługi w zakresie obsługi płatności internetowych.

Jako, iż zarobki ze strony ma niewielkie postanowił poczekać jakiś czas, aż uzbiera się 100 zł.
W kwietniu 2015 roku chciał wypłacić swoje zarobione pieniądze z konta Dotpay za okres od sierpnia 2012r. do lutego 2013r. Niestety nie mógł już tego zrobić z uwagi na zablokowane płatności na koncie Dotpay.

Napisał do Dotpay z pytaniem, dlaczego nie może wypłacić swoich pieniędzy? To, co otrzymał w mailu zwrotnym wprawiło go w osłupienie.

Odpowiedź Dotpay:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 646 Kodeksu Cywilnego roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Par. 14 Regulaminu Usług Premium stanowi, że rozliczenia pomiędzy Usługodawcą a Partnerem dokonywane będą w okresach miesięcznych na podstawie raportu o ilości i wartości Usług w danym miesiącu, sporządzonego przez Usługodawcę i udostępnionego Partnerowi w formie elektronicznej do dnia 7 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczona była usługa Serwisu Premium.

Dlatego też w panelu administracyjnym nie ma już możliwości wystawienia rachunku.

Z poważaniem,
Biuro Obsługi Klienta Dotpay.”

Prześledziliśmy Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay dla Akceptantów nie prowadzących działalności gospodarczej.

W Regulaminie tym nie znaleźliśmy żadnej wzmianki o art. 646 Kodeksu Cywilnego,
a w §2 PRAWA I OBOWIĄZKI DOTPAY w punkcie 5 jest wyraźnie napisane, iż:

Dotpay zobowiązuje się do przekazania na wskazany w Serwisie rachunek bankowy Akceptanta wszystkich środków pieniężnych z tytułu poprawnie dokonanych Płatności na rzecz Akceptanta w Serwisie.

Wychodzi na to, iż Dotpay w świetle prawa zawłaszcza cudzie pieniądze.
Czy tak być powinno?
Czy każdy, kto nie zdążył na czas wypłacić swoich pieniędzy traci je na poczet Dotpay?

Takich przykładów na to, iż Dotpay przywłaszczyło tysiące złotych pochodzących od właścicieli stron, którzy na czas nie wypłacili swoich przychodów, jest bardzo dużo.

Liczba pokrzywdzonych od lat rośnie, czego dowodzą komentarze i wpisy na poniższych stronach:

http://di.com.pl/dotpay-odpowiada-na-pytania-zwiazane-z-problemami-uzytkownikow-37996#dalej
http://forumprawne.org/prawo-cywilne/155086-dotpay-pl-naciaganie-nie-chca-oddac-pieniedzy.html
http://di.pl/topic/56812-oszustwo-dotpaypl-jaka-alternatywa/

Szykuje się pozew zbiorowy przeciwko Dotpay.

Jeśli i Ty masz podobny problem, dołącz do listy poszkodowanych przez Dotpay.

Autor: Mata Safari